Bezpieczeństwo teleinformatyczne organizacji pozarządowych

Celem projektu Cert NGO jest wspieranie organizacji pozarządowych w budowaniu świadomości cyfrowej oraz reagowaniu na zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Celem projektu Cert NGO jest wspieranie organizacji pozarządowych w budowaniu świadomości cyfrowej oraz reagowaniu na zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych. Chcemy pomóc organizacjom pozarządowym chronić ich dane oraz zapewniać wsparcie na wypadek ataku.

W ramach projektu Cert NGO oferuje bezpłatnie następujące wsparcie dla organizacji pozarządowych:

  • monitorowanie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
  • audyty bezpieczeństwa
  • testy penetracyjne systemów i sieci
  • system powiadomień o zagrożeniach dla bezpieczeństwa IT
  • konsultacje i szkolenia dla pracowników organizacji
  • wsparcie w obsłudze incydentów, w tym usuwanie skutków i analizę powłamaniową
  • wsparcie w kontaktach z urzędami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych
  • usługi z zakresu informatyki kryminalistycznej i zabezpieczania materiału dowodowego
  • wsparcie w zakresie budowy modelu zagrożeń i procesów pozwalających na ich zminimalizowanie

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować napisz na adres help@cert.ngo

Z uwagi na ograniczone zasoby oraz aktualną sytuację na Ukrainie nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim zainteresowanym organizacjom. Pierwszeństwo mają NGOsy działające na rzecz praw człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz pomagające uchodźcom.

Operatorem projektu CERT.NGO jest fundacja Czwarty Sektor

Padłeś ofiarą ataku? Masz problem z bezpieczeństwem w swojej organizacji? Napisz na adres help@cert.ngo

Potrzebujesz audytu bezpieczeństwa w swojej organizacji? Napisz na adres: audyt@cert.ngo

Fundacja Czwarty Sektor Chmielna 122/113 00-801 Warszawa